Ini adalah persediaan awal supaya anda dapat memasuki bank untuk memohon pembiayaan di kemudian.

Pengurusan Hutang membantu anda mengeluarkan semua hutang lapuk tidak kira dalam profil peribadi ataupun dalam profil bisnes dan semua hutang lapuk akan diubah menjadi satu yang hutang baik.

Pengurusan Portfolio terdiri daripada:

1. Pengoptimuman Skor Kredit - yang membantu anda meningkatkan penilaian skor kredit peribadi ataupun bisnes sehingga kadar faedah & margin pembiayaan yang dimohon dapat memenuhi kehendakan anda

2. Pengurusan Akaun - ini adalah bahagian yang paling penting untuk kelulusan pembiayaan. Dokumentasi perakaunan yang betul dan pematuhan kriteria kelulusan bank amat penting untuk meningkatkan kadar kelulusan aplikasi pembiayaan


Pengurusan Hutang
Pengurusan Hutang
Pengurusan Akaun
Pengurusan Akaun
Pengoptimuman Skor Kredit
Pengoptimuman Skor Kredit
Setelah profil peribadi ataupun bisnes anda dioptimumkan, anda akan diberi nasihat mengenai jenis pinjaman yang paling sesuai seperti: 
  1. Pinjaman Peribadi (Personal Loan)
  2. Membiayai Semula Hartanah (Refinancing Property)
  3. Pinjaman Gadai Janji (Mortgage Loan)
  4. Pinjaman SME (SME Loan)
  5. Pinjaman Bisnes (Business Loan)

Mengikut keadaan kewangan semasa, anda akan diberi nasihat mengenai pelbagai jenis pinjaman dari perspektif jangka pendek atau jangka panjang, dan mencadangkan skema pinjaman yang paling optimum untuk membantu anda membuat pilihan yang terbaik.

Anda akan diberitahu cara pembayaran balik setelah mendapatkan pinjaman bank untuk memastikan bahawa anda melunaskan pinjaman bank pada jangka masa yang berpatutan dengan pembayaran faedah yang lebih rendah dan lebih pendek tempoh pembayarannya.


SME Loan
SME Loan
Refinancing Property
Refinancing Property
Personal Loan
Personal Loan
Mortgage Loan
Mortgage Loan
Pelbagai peluang pelaburan termasuk Hartanah & Saham untuk meningkatkan nilai simpanan anda walaupun penyusutan nilai Ringgit Malaysia meningkat setiap tahun.

Strategi Arbitrage Kadar Faedah: melibatkan meminjam wang dengan kadar faedah yang lebih rendah, kemudian melaburkannya semula dalam pelaburan pulangannya yang lebih tinggi untuk memperolehi keuntungan.

Dengan menggunakan Strategi Arbitrage Kadar Faedah, anda akan diberitahu bagaimana membuat keuntungan dalam pelaburan dengan risiko yang terendah, walaupun anda:

  1. Tidak mempunyai simpanan lebihan
  2. Tidak mempunyai pengalaman
  3. Tidak mempunyai pengurus dana
  4. Tidak mempunyai masa

Di sini terdapat satu platform pelaburan yang sempurna untuk menyelesaikan segala keraguan dalam pelaburan anda.
 

Nasihat Perlaburan
Nasihat Perlaburan
Switch To Desktop Version